"راهنمای  تدریس  علوم  پایه  دوم   ابتدایی"

 

درس ششم : نیرو

 

درس در یک نگاه :

در این درس دانش آموزان با انجام فعالیت های مختلف با مفهوم "نیرو" آشنا می شوند و پی می برند که برای انجام کار ها،نیرو لازم است ، مثلا وقتی جسمی کشیده می شود یا هل داده می شود، به آن نیرو وارد می گردد.نیرودر جهت های مختلف می تواند به جسم اثر کند. هم چنین ،دانش آموزان با نیروی کشش زمین آشنا می شوند.

 

آنچه دانش آموزان در مورد نیرو می دانند:

سال اول: دانش آموزان با مفهوم حرکت آشنا شده اند و می توانند اجسام ساکن و متحرک را شناسایی کنند.

سال دوم : با مفهوم جرم آشنا شده اند ومی توانند اجسام را از نظر جرم مقایسه نمایند.

هدفها: انتظار می رود در فرایند آموزش این درس هر دانش آموز به هدف های زیر برسد.

دانستنی ها و مهارت ها

1-     با حرکت دادن اجسام در جهت های مختلف اثر نیرو را بر اجسام مختلف مشاهده کند ونیز پی ببرد که برای حرکت دادن اجسام نیرو لازم است.

2-     با مشاهده کارهای روزانه وانواع بازی ها،نیروها را به دو گروه طبقه بندی کندوبرای آنها نمونه مثال بزند.

3-     با رها کردن چیز های مختلف و مشاهده سقوط آن ها به نیروی کشش زمین پی ببرد.

4-     با انجام آزمایش عملا مشاهده کند که زمین بر اجسام نیرو وارد می کند. هم چنین نیروی کشش زمین را بر اجسام مختلف مقایسه کند.

 

 

نگرش ها :

1-     در کارهای گروهی برای تهیه وسایل لازم در هر آزمایش و نظافت محل کار پس از انجام فعالیت،احساس مسولیت کند.

2-     در کار های گروهی به صحبت های دیگران به خوبی گوش دهد.

 

 

دانستني ها براي معلم

نيرو را معمولاً عامل كشش يا رانش تعريف مي كنند . براي حركت دادن يك جسم ساكن نيرو لازم است . اگر يك توپ فوتبال را روي زمين بگذاريم ، بدون حركت در آن جا خواهد ماند و تا نيرويي بر آن تاثير نگذارد ، جا به جا نخواهد شد . اين نيرو ممكن است وزش باد ، ضربه زدن با پا يا برداشتن آن باشد . نيرو در هر يك از موارد فوق موجب حركت توپ مي شود . نيرو ممكن است حركت جسم را آهسته تر كند يا آن را متوقف نمايد . يك توپ هنگام برخورد با پاي فوتباليست ممكن است ، تغيير جهت دهد يا متوقف شود . ما مي توانيم نيرو را عاملي براي تغيير سرعت بدانيم . در انجام بيشتر كارها ، نيرو به كار مي رود ؛ در كارهايي مانند رانندگي كردن ، قدم زدن ، نوشتن ، صحبت كردن و ... هم نيرو به كار مي رود ؛ مثلاً ما با صحبت كردن به توده اي از هواي اطراف خود نيرو وارد مي كنيم و آن را جا به جا مي كنيم . در نوشتن به مداد نيرو وارد مي نمائيم و آن را حركت مي دهيم و در انواع ورزش ها ماندن قايق سواري، كودهنوردي ، شنا ، واليبال و ... نيرو به كار مي رود . نيرو معمولاً به صورت كشش و يا رانش است .

نيوتون ، فيزيكدان انگليسي ، قوانين مربوط به حركت و نيروها را ارائه داد و به وجود نيروي جاذبه يا گرانش بين دو جسم پي برد .

نيروي جاذبه ( گرانش ) بين دو جسم بستگي به جرم دو جسم و فاصله ي بين آن ها دارد ؛ هر چه جرم دو جسم بيشتر و فاصله ي بين آن ها كم تر باشد ، اين نيرو بيش تر خواهد بود. نيروي جاذبه ي بين دو جسم كوچك مانند دو قطعه سنگ نامحسوس است . اگر يكي از اين دو جسم ، مانند كره ي زمين ، جرم زيادي داشته باشد ، آن وقت نيروي جاذبه جسم كوچك محسوس خواهد بود .

نيروي گرانش يا جاذبه ي زمين ، همه چيز را به سوي زمين مي كشد . نيروي كشش زمين باعث افتادن سيب از درخت يا غلتيدن سنگي از بالاي كوه يا ريختن آب از ليوان مي‌شود. به نيروي كشش كه  زمين به يك جسم وارد مي كند ، وزن مي گويند . هر چه جرم جسمي بيش تر باشد ، وزن آن بيشتر خواهد شد . وزن يك جسم بستگي به فاصله ي جسم تا مركز زمين دارد . هر چه از زمين دور شويم جاذبه زمين كم تر شده و در نتيجه ، وزن جسم نيز كم تر مي شوئد تا جايي كه در فضاها دور دست تقريباً به صفر مي رسد . جاذبه كره ي ماه يك ششم جاذبه ي كره زمين است . وزن فضانوردان در ماه يك ششم وزن آن ها در زمين است ولي جرم آن ها در زمين و ماه يكسان است .

جرم يك جسم را معمولاً با ترازوي دو كفه اي و وزن آن را با نيرو سنج اندازه مي گيرند. واحد وزن نيوتون نام دارد . در سطح زمين به طور متوسط از نظر عددي وزن يك جسم برحسب نيوتون تقريباً ده برابر جرم آن جسم بر حسب كيلوگرم است . به اين ترتيب وزن يك سنگ ترازوي صد گرمي برابر يك نيوتون است .

نوشته شده توسط افشین پا آ هو در 18:27 |  لینک ثابت   •